سخنی درباب مواضع انقلابی اخیر رییس‌جمهور(آقای روحانی اقدام انقلابی واعتماد ساز لازم داریم نه سخنرانی انقلابی!)

...جناب آقای دکتر روحانی در سخنرانی دیروز خود مواضع انقلابی جدیدی اتخاذ که باعث تعجب شد. هرچند که بادقت در بطن نکات مطروحه چیز بیشتری از آنچه حسن روحانی دیپلمات وشیخ حقوقدان تاکنون گفته مستفاد نمیشود، ولی حاوی مواضع جدیدیست که در خصوص آن چند نکته را عرض خواهم کرد.

1.آقای روحانی دراین سخنان هیچ اشاره ای به چرایی بی توجهی مداوم ، متعدد وگاه توام با اصرار ،به اوامر و نواهی حضرت رهبری نداشتند. چرا به تذکرات دائم رهبری معظم در نگاه به درون، اقتصاد مقاومتی،وتکیه ندادن بر قول بی اساس بیگانگان بی توجهی کرده و در مقابل عمده آنها ایستادند و سخنرانی هم کردند. از شرح تلخ ماجرای مطول سخنان متعدد روحانی بعد از هربار فرمایشات حضرت آقا با دلی شکسته عبور میکنم.

2. الان بیش از شش سال از صدارت آقای روحانی گذشته و متاسفانه حالا سخن از نگاه به درون، وحدت، عدم ایراد گیری به دولت، و نیز رفتارانقلابی با دشمنان زیاده خواه ، بسیار دیر ولیکن قدمی رو به جلوست.

3.از فحوای دستورات جناب رییس جمهور در خصوص اینکه دولت خود پیشقدم شروع صرفه جویی بشود هم جز تناقض و بوجود آمدن شبهات جدید وبیشتر دستاورد دیگری نصیبمان نشد.ایشان در موضوع صرفه جویی به کاهش نفرات و زمان حضور دولتی ها درماموریتهای خارج از کشور اشاره کردند !واین نشان می‌دهد که مشاورین رییس جمهور درگزارشاتشان به حیف و میل شدید بیت المال در دستگاه های دولتی بدلیل سو مدیریت و استفاده از عناصر فاسد (هرچند کم تعداد)در رده های میانی جانب صداقت را رعایت نکرده اند و یحتمل آقای روحانی از اینهمه ریخت وپاش علنی ومخفی اطلاعی ندارند؟! از دیگر سو ، معلوم شد دولتی‌ها تاکنون درماموریتهای خارجی بجای دونفر ،پنج نفر یا بیشتر بهمراه میبردند، بجای دوروز یک هفته یابیشتر در محل مأموریت(بخوانید خوش گذرانی) عرق می ریختند! واز همه بدتر از صندلی‌های تشریفاتی(فرست کلاس) گرانقیمت در پروازهای خود استفاده میکردندو....

حقیر به دلایل کوتاه و مختصر فوق ومتن کامل سخنان دیروز رییس‌جمهور و نیز ترشرویی های مداوم وتلخکامانه ایشان در برابر فرامین رهبر و انتقاد منتقدان ، وآب وصابون پرهزینه ای که دکتر روحانی برای شستن دست وروی منتقدان توزیع کردند!و حواله آنها به جهنم و اعلام صریح ارتباط نان و آب مردم به برجام و موضعگیری بدون فوت وقت در برابر فرمایشات رهبری و بسیاری از این دست موارد دربرابر مواضع انقلابی رییس جمهور محترم، مردد هستم و تا اقدامات عملی ایشان را نبینم باور آن برایم سخت است. 

4.درمقابل نظر منتقدان سرسخت رییس‌جمهور مبنی براستیضاح وی هم معتقدم،این رفتار غلط وتالی فاسد دامنه داری رابه بار خواهد آورد وبیان آن را بهیچوجه به مصلحت نمیدانم. 

در آخر منتظر می‌مانیم که مواضع رییس‌جمهور و رفتارهای ایشان منطبق با آن مواضع ،بسرعت باعث حل گرانی لجام گسیخته،بیکاری،کاهش بی اعتمادی، و افزایش سطح زندگی مردم و آرامش در اذهان عامه مردم و مهمتر از همه کوتاه کردن دست طمع دشمن از برجام و اقدامات وموضعگیری های برخی در داخل بشود.انشاالله

غلامرضا رجبی(میثم)