باز هم عزم و اراده رهبر شجاع انقلاب اسلامی در سالروز رحلت موسس و هادی اصلی انقلاب، حضرت امام روح الله ره اینبار دوازده سال پس از دستور انقلابی حضرتشان برای فک پلمپ و آغاز فعالیت جامع هسته ای در مرقد مقتدایمان صادرشد و مجددا مسیر انقلابی واسلامی نظام در روند و روال خود قرارگرفت. 

بیاد داریم که محصول سالها مذاکرات دولت اصلاحات در روندی ذلیلانه که اتفاقا در مرکز وادادگی غربزدگان یعنی کاخ سعدآباد رقم خورد، نهایتا درسال82 به اعلام توقف داوطلبانه همه فعالیتهای هسته ای و پلمپ تاسیسات آن !!؟؟ منجرشد که سرخوردگی عمومی را به دنبال داشت. جوانان عالم و دانشمندان گرانقدر هسته ای به گوشه ای رانده شدند و در مسیر مثلا همکاری عوامل وقت تصمیم گیر دولت اسامی شاخص we ترین این دانشمندان سر از سرویسهای منحوس اطلاعاتی صهیونیستی وآمریکایی و...درآورد. بعدترها هم چند تن از بهترینهای این پروانه گان گرد شمع عزت اسلام وانقلاب را باناجوانمردی به شهادت رساندند.

از قضا مسئول اصلی مذاکرات بی محتوا و کشدار و بی ثمر آنروزها هم همان کسی است که مذاکرات کشدار و بی ثمر شش سال اخیر را هدایت کرد. این سیاستمدار واداده کسی نیست جز حسن روحانی!

اگر رهبری امروز خود شخصا و باشجاعت وارد گود نمیشد یقین بدانید همانند سال82 بازهم نتیجه و محصول مذاکرات برجامی به تعطیلی که نه، بلکه به انفجار و انهدام همه تاسیسات هسته ای ما منجر میشد...کما اینکه دیدید نتیجه شش سال اتلاف وقت و منابع و اعصاب ملت برجام نافرجامی شد که آمریکا رسما پاره اش کرد و اروپاهم دارد دست دست میکند تا لگدی ناجوانمردانه روانه چانه دلدادگان به غرب خاصه طرفداران مذاکرات ذلت بارکند... ملت در فشارسنگین ناشی ازتحریمهای طولانبچی به اندازه کافی صبرکرد.. بیکاری ، بی پولی، سقوط ارزش پول، گرانی لجام گسیخته، لطمه های روزافزون فرهنگی و ازهم کسیختگی ناشی ازاینها و غیره و غیره جملگی در سالهای طولانی تحمل شدند تا دستاوردی حاصل شود که اندکی از آلام مردم بکاهد..اما حالا که هیچ گشایشی نشده و برجام هم به هوا رفته احساس سرخوردگی عمومی هم به فشارهای پیش گفته افزوده شده که امام خامنه ای با این دستور برآتش احساس تحقیر آبی خنک ریختند..

ازنگاه حقیر این دستور رهبری حکیم، سرآغاز تصمیمات و اتفاقات بزرگتریست که عزت ملی را روز افزون ارتقا خواهد داد.انشالله

غلامرضا رجبی (میثم)