خوشترآن باشدکه سر دلبران             گفته آید اززبان دیگران

عظمت وجود رهبر انقلاب در صحبت های اهانت آمیز وزیر خارجه آمریکا.هیچگاه بزرگی و عظمت رهبر انقلاب را ،در دنیابه این حد مُعْظَم و زیبا ندیده بودیم.به اعتراف خودشان رهبر انقلاب با یک سخنرانی تمام نقشه هایشان را برآب میکند ، که تا این حد خشمگین از وجود برهم زننده افکار شوم دشمن توسط ایشان شده وزبونانه آرزو به نبود وجود مبارکشان میکنند!!؟؟صحبت های سخیف دیروز پمپئو حکایت از عمق ترس و نابودی امید در از بین بردن نظام مقدس جمهوری اسلامی و راه روشن و با صلابت آن، به رهبری فردی حکیم و محبوب دارد.درقسمتی دیگرمیگوید: مردم ایران باید انتخاب کنند که چه حکومتی داشته باشند، ان قدر حماقتشان عمیق است که یادشان رفته رای مردم در 29 اردیبهشت سال گذشته تاییدی بر انتخاب مجدد و ادامه نظام و انقلاب و سیاست های رهبری بود.

به راستی چرادشمن به نبود رهبری امید بسته؟چون میخواهد ، کسی نباشد جلوی افکار و نقشه های پلیدشان را بگیرد و به این یقین رسیده اند که وجود رهبری محبوب در میان ملت ایران ، از نفوذ دشمن جلوگیری مینماید. گرچه اندک داعشیان وطنی و مسئولین بی کفایت و بی سواد با وجود ارائه نقشه راه پیشرفت بدون نیاز به کمک های شیطانی دشمن توسط معظم له، آنرا نادیده میگیرند و اینطور به برجام و خود فروختگی برای دریافت امتیازی ناچیز چشم به دست که هیچ ،چشم به پای دشمن دوخته اند!؟؟

تا کنون عظمت و صلابت رهبر را در کلام دشمن و جهانیان اینطور عظیم ندیده بودم که برای بدست اوردن ایران ارزوی نبودنش را می کنند و این صلابت و استواری همان وعده الهی در قران است که آقایمان فرمود«ولینصرن الله من ینصره» ، پس ما ولی خدا و رهبرمان را یاری میکنیم تا خداوند هم مارا یاری کند و بر دشمنان پیروزمان گرداند.