صبرهم حدی دارد.

برغیرت دینیمان آب دهان نیندازید.

آنقدر دست دست کردیم،واگراشدیم، همه چیز را سهل وممتنع محاسبه کردیم...آنقدر کوتاه آمدیم.کم غیرت شدیم، کم مایه وبی رگ، اجازه دادیم تفاله های تربیت شده در دامان زر وز‌ور وتزویر،سوسولهای مزور،سلبریتیهای هتاک، سیاسیون کم تعداد اما پرمدعایی که برق زر و زد وبند وافلاس واختلاس چنان کندکه، حیارا خورده و مردانگی وشرافت را،قی کنند،که یک موش نجس و پلید (که باید نسبش بررسی شود!)قلم بردارد واینچنین بر امام هشتم ،شرم آورانه جسارت ورزد. خسته دلیم.اینکه دیگر موضوع حجاب وحیا نیست.افلاس واختلاس نیست.هتک وقتل آمران به معروف وناهون از منکر نیست.حمله به بسیج وسپاه وشهدای مدافع حرم و مومنین وپابرهنگان و...نیست.اینبار خیلی واضح وبی پرده وعیان هتاکی به محضر امام رئوف،آبروی ایران وشیعیان،همانیکه از مسیحیت ویهودیت واهالی تسنن ،مریض ودرراه مانده وسرطانی وفقیر ومجرد وبیکار و...به او پناه آورده وحاجت گرفته اند، آن آقایی که درزمان حیاتش ‌توسط دشمنانش هم آنقدر حق جو وقاطع البرهان وعظیم الشأن و رضایت آور رفتارکرد که تمجید شد ورضانامیدندش وبر مقام والایش سر تسلیم وتکریم فرود آوردند....

چقدر مریض جوابشده لاعلاج،دم مرگ، ناامید به درگاهش دخیل بستند وخدای یگانه به اعتبار شفاعتش ،شفایشان داد.پناهگاهی که میلیونها بی پناه نزدش آرام گرفتند ودر بیان عظمت بارگاهش قطعه ای ازبهشت نامیدند. یاامام زمان عج،مهدی فاطمه س،موعود موجود،صاحب عله، منجی، ناجی، منتقم، عذر میخواهیم.برما بابت دنیازدگیمان خشم نکن،بخدای کعبه در میان دوراهی سهمگینی مانده ایم.چشممان به نائب خاک پای شماست.اشاره کنند دودمان هتاکان برباد میدهیم... یادمان باشد :دارند عشق مارا،غیرت دینی مارا، میزان دنیازدگی ودینداری مارا،تست میزنند.خط قرمز ماآل الله است.خط قرمز مارا هتک کردند.منتظریم مولایمان باماحرف بزنند.راه نشانمان دهند.خداخود میداند که ما اجازه تکرار آنچه که در پس رحلت رسول اکرم(ص) بر هردو امانت اصلی وبی بدیل ایشان(کتاب الله وعترته)ناجوانمردانه رواشدنخواهیم داد.آنچه که درنهایت به عاشورا انجامید!آماده ایم.دلمان خون است.اگر ساکت بمانیم حد واندازه این رفتارها از مرز تحمل گذشته وفراترهم خو‌اهدرفت.درهمه چیز کوتاه آمدیم.تحمل کردیم.دندان برجگرنهادیم. شمارا به خدا دیگر نخواهید بر جسارتی چنین علنی بر ساحت مقدس امام رئوف ومظلوم شهیدمان آقا ابی الحسن الرضاعلیه آلاف التحیه والثناچشم ببندیم وکوتاه بیائیم....خدارا خدارا خدارا ،بر غیرت دینیمان آب دهان نیندازید.صبرهم حدی دارد.گاهی صبر حرام است حرام.

غلامرضا رجبی