حق گرفتنی است ، تنگه هرمز را ببندید

?آقای روحانی: شمابرعکس فرمایشتان (پلی که نساختید...لااقل پلهای پیش رو را خراب نکنیدوبه دیوارها تکیه کنید)پلها روی دیوارها ساخته میشوند.مگر اینکه بخواهید روی بتونهای محکمی که در قلب رآکتورهای هسته ای ریختید!؟بناکنید که نتیجه اش «هیچ»است!...

وقتی جناب روحانی فرمودندکه :من موافق پل هستم نه دیوار..مردم امیدوارشدند که دولت ذیل امام خامنه ای به مجلس،قوه قضائیه، صدا وسیما، دستگاه های نظامی مخصوصا سپاه و نحله ها وجریانات سیاسی گوناگون داخل نظام باپلهای متعددی مرتبط شده وازطرفی پلی هم بین همه این عوامل وقوا بامردم برقرار وبر توسن مراد برای خدمت روز افزون به ملت شریف ونجیب سوارشده و کمرهمت میبندند..اما متاسفانه دیوارها کشیدند وپلها را تخریب کردند ونه به اوامر ونهی رهبری وقعی نهادند و نه بین قوا ومراکز اصلی نظام مودت ونزدیکی ایجاد کردند ونه خدمت به مردم نمودند....

درسایه اشتباهات فاحش دولت وعلیرغم نهی مکرر رهبری سه سال اول دولت قبلی تدبیر وامید بابی تدبیری درمذاکراتی که دستاورد آن (هیچ)بود گذشت..پس از آن یکسال هم یکسره به تبلیغ دستاوردهای ناشی از هیچ برجامی گذراندند!

انتخابات را که برگزار کردند اینبار باحجم عظیم بیکاری،گرانی، فقر وتهاجم شدید فرهنگی، نابودی تولید ملی، درسال اول دولت دوم آقای روحانی مواجه شدند و...

الان درحالی مینویسم که اروپا درکنار آمریکا نانجیبانه ساز برجام موشکی میزند ودنبال تحدید عمق نفوذ راهبردی ایرانند ،دلاربه مرز7000تومان!رسیده،سکه از دوملیون ویکصد هزارتومان گذشته، اشتغال روند سریع نزولی گرفته ،و....اما اصلا نگران هیچ یک ازاین موارد نیستند.شاهد مثال آنهم دامن زدن عامدانه دستگاه تبلیغ دولت به فیلترینگ یا عدم فیلترینگ تلگرام است...از یکطرف ایشان خود فیلترشدن تلگرام را تصویب وامضا وابلاغ میکند واز طرفی باآن ابلاغ مخالفت میکند! از سوی دیگر فعلا بزرگترین برنده فیلتر بی ثمر تلگرام دولت است.چرا؟!خواهم گفت..

از طریق فیلترینگ ناشیانه وبی ثمرتلگرام بازار فیلترشکن ها داغ وبواسطه حضور ناخواسته مردم در مسیر استفاده از این پیام رسان از طریق فیلترشکن ها، ناچار مدت زمان بیشتری باید از اینترنت استفاده کنند که این یعنی درآمد بیشتر دولت.

همچنین معلوم نیست که برنامه نویسان پرتعداد فیلترشکن ها چه کسانی اند وچطور براحتی فیلترینگ رادور میزنند و....

وقتی پیام رسان تلگرام فیلترشود وبه پیام رسان های بسیار ضعیف وپر از ایراد وگپ داخلی،که انگار عامدانه حتی از دانلود چند ثانیه صوت وتصویر وفیلم هم بعضاعاجز ومحرومندیا محروم نگاه داشته شدند! هم اجازه عرض اندام ندهند ومردم بین چند پیامرسان ضعیف توزیع وپراکنده شوند آنوقت خبر بالارفتن دلار تا7000تومان...افزایش بیکاری،عدم پرداخت حقوق ومزایای بخشی ازکارگران، خوابیدن چرخ بخشهای بیشتری ازتولید وسکه بالای دوملیونی وخرابکاریهای دیگر دولت دیگر بسرعت اطلاع رسانی نمیتواند،بشود واین بسیار مطلوب دولت خواهد بود! صداوسیماراهم که قبلا ناک اوت کرده اند ونمیتواند دولت رانقد کند وروزنامه ها هم که دست خودشان است...

با بیان بخش اندکی از اقدامات دوسر برد دولت ،بدون آنکه نفعی برای مردم داشته باشد معلوم میشود آرام آرام بسمت دولت ناتوانان،دولت بی تدبیر وناامید، دولت آگراندیسمان، دولت کم خرد و واداده و...رفته و مواجه خواهیم شد...

همچنان که قبلا گفته ام واکنون صریحترمیگویم، ماباید بارفتارشبه انقلابی ،جهادی وتغییرات حسابشده وهدفمند رفتارمدیریتی درکنار تعویض تعدادی از مدیران ارشد ومیانی، بی مهابا به شناخت پتانسیلهای موجود تولید داخل ، بعنوان رفتاری فوری وناشی از اضطرار دست بزنیم. 

درعرصه بین المللی هم بارفتارپیشدستانه ،قبل از آنکه آنهاغافلگیرمان کنند وبرمابتازند عملیات تدافعی انسداد مسیر تنگه هرمز بر شناورهای آمریکایی ودرصورت اقدام خصمانه اروپا درخروج از برجام کشتیهای اروپایی رابکارببندیم.بعلاوه ظرفیتهای بالای منطقه ای خود را دریمن،بحرین ،لبنان،فلسطین،عراق ،افغانستان وحتی نیجریه ونزوئلا فعالانه وهوشمند بکار بندیم....

یادمان نرود که اگر آنها به توانمندی طرح و عملیات قوای ما، ونیز قدرت بازدارنده تسلیحات مشروع وقانونی ما ایمان واتقان نداشتند اینهمه فشاربرای نابود کردن آنها نمیآوردند...وقت آنست که کاری کنیم.دشمنان پا روی گلوی نجابت طولانی ما گذاشته اند ودر این شرائط پر فشار باید حرکت ومواجهه ای درخور آن فشار روز افزون بارعایت غافلگیری وپیشدستانه به اجراگذاریم...صدالبته این پیشنهاد مزیتهای فراوان دیگری هم دارد که بموقع روی ابعادش تمرکز خواهم کرد و تشریح میکنم...انشاالله

♦غلامرضا رجبی