غلامرضا رجبی درجمع بخشی از زائران کربلای جبهه های ایران و راهیان نور:

اختلاف مابا اینها برسر تبعیت ازولایت است. 

مابااحمدی نژاد ومشایی وبقایی وروحانی وهاشمی و...برسر تبعیت آگاهانه از ولایت اختلاف داریم... تبعیت از منتخب برجسته خبرگان تمرینی برای تبعیت ازبرجسته ترین انسان روی زمین حضرت مهدی موعود موجود عج است...مادیگر خامی نمیکنیم...کور خواندید.دیگر علی ع واولادش تنها نمیمانند. دیگرنمیگذاریم سر ابیعبدالله بر نیزه شود. نیزه که هیچ،حاشا اگر بگذاریم سر آقایمان را ببرند! مادرکنار مجاهدانی که دست خبیث اغیار را حتی ازحرم اهل بیت وآل الله علیهما السلام کوتاه کردند میمانیم. ما نمیگذاریم وصیت صدها هزار شهیدمان روی زمین بماند.اگر امروز بی بصیرتی کنیم وحرف امثال احمدی نژاد ومشایی را درنپذیرفتن اوامر ونواهی آقامان سیدعلی قبول کنیم قدم بعدی راما نخواهیم برداشت بلکه قدم بعدی را شمشیربدستان به قصد سرمولایمان برخواهند داشت. کورخوانده اند آنهاکه فکر میکنند اجازه تکرار تاریخ را خواهیم داد.کورخوانده اند...

لطفا برای مشاهده مطالب مشابه و همچنین فایل های سخنرانی روی تصویر بالا اشاره کنید..